Toimitusehdot

Näitä toimitusehtoja sovelletaan JAPLux Oy:n ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu. (Ei kuitenkaan asiakkaan erityisehdoilla tehtäviin kauppoihin.) Toimitusehdot ovat nähtävillä internetissä osoitteessa www.japlux.fi.

VOIMASSAOLO

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 2.2.2022 lähtien toistaiseksi.

HINNAT

Hinnoittelun perusteena käytetään toimituspäivänä JAPLux Oy:n hintoja. Kaikki tukkuhintamme ovat arvonlisäverottomia ja vero laskutetaan kulloinkin voimassaolevan lain mukaan. Viranomaisten toimenpiteistäsekä merkittävästä valuuttakurssimuutoksesta (± 5 %) johtuvat hintamuutokset voidaan ottaa käyttöön välittömästi muutosperusteen tultua voimaan.

TARJOUS

JAPLux Oy:n tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Jos aikaa ei ole mainittu, on tarjous voimassa 30 vuorokautta. Tarjouksiin mahdollisesti liittyvät kuvat, piirustukset yms. ovat myyjän omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta ottaa niitä omaan käyttöön, luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman JAPLux Oy:n lupaa. Tarjouksessa esiintyviä tietoja ei saa käyttää JAPLux Oy:n vahingoksi.

TILAUS

Asiakkaan tilaus tulee myyjää sitovaksi kun JAPLux Oy on vahvistanut tilauksen, toimittanut tuotteet asiakkaalle tai asiakas on suorittanut maksun tuotteista. JAPLux Oy pitää itsellään oikeuden viivästyttää tuotteiden toimitusta jos viivästys johtuu JAPLux Oy:stä riippumattomista syistä.

TOIMITUSEHTO

Toimitusehdot sovitaan erikseen kunkin asiakkaan kanssa ennen tilauksen vahvistamista.

TOIMITUSAIKA

Toimitusaika neuvotellaan asiakkaan kanssa aina etukäteen. Toimitusaika alkaa siitä hetkestä, kun JAPLux Oy on vahvistanut tilauksen.

KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

Maksuaika on 14pv netto toimituspäivästä. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi silloin, kun maksu on tullut myyjän tilille. Mikäli toimitus tai lasku on joltain osin virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osaltaan maksettava viimeistään eräpäivänä. Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, on myyjällä oikeus eräpäivästä lukien periä 8% suuruista viivästyskorkoa.

VIIVÄSTYSTÄ KOSKEVA ILMOITUS

Ostajan ja myyjän on välittömästi ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimittamista tai vastaanottamista uhkaa viivästys. Kun myyjä tai ostaja on saanut tiedon viivästyksestä, hän ilmoittaa siitä toiselle sopijapuolelle. kertoen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

YLIVOIMAINEN ESTE

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon JAPLux Oy ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen vaatii uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia ostajalle siitä koituvaan etuun, että JAPLux Oy täyttää sopimuksen on JAPLux Oy:llä oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

TAVARAN LUOVUTUS JA TARKASTAMINEN

Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo. Ostajan on tavaraa hänelle luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä erityisen huolellisesti suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

Mikäli tavarassa havaitaan virhe, on ostajan reklamoitava myyjälle virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 päivän aikana siitä, kun tavara on luovutettu hänelle.

TAKUU

Myydyille tavaroille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

PALAUTUKSET

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia jälleenmyyntikuntoisia tuotteita.

Palautuksesta on aina sovittava JAPLux Oy:n asianomaisen henkilön kanssa, ilmoittaen samalla JAPLux Oy:n lähetysluettelon ja/tai laskun numero.

Sopimatta palautettua tavaraa emme hyvitä, vaan se palautetaan takaisin asiakkaan kustannuksella. Erikoistilauksesta valmistettuja tai muuten asiakasta varten hankittuja tuotteita emme ota palautuksena vastaan. Mikäli tavara on vaurioitunut kuljetuksessa, asia on palautuksen sijasta hoidettava suoraan kyseisen kuljetusyhtiön kanssa.

Tavara on palautettava 10pv:n kuluessa vastaanottopäivästä. Tavara on palautettava palauttajan kustannuksella.

Mikäli palautus ei johdu JAPLux Oy:n virheestä, hyvitetään vain sellaisenaan myyntikelpoiset tavarat alkuperäispakkauksessaan ja vialliset lähetetään takaisin palauttajan laskuun. Ostajaa hyvitetään laskutettu hinta vähennettynä 40%:lla sekä rahti- että pakkauskuluilla.

OMISTUSOIKEUS

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu.

RIITOJEN RATKAISEMINEN

Sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä oikeudessa. Kun kanteen arvo on yli 10000 euroa, on sopijapuolella oikeus saattaa riita ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä sitä koskevan lain- säädännön mukaisesti. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus periä kauppahintasaatavansa yleisessä oikeudessa.