Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 8.2.2022

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen JAPLux Oy:n palveluita.

Rekisterinpitäjä

 • JAPLux Oy
 • Y-tunnus 2976338-6
 • 21410 Lieto
 • japlux@japlux.fi
 • Tommi Pirilä, tommi@japlux.fi

Rekisterin nimi

 • JAPLux Oy asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Asiakassuhteiden hoitamista sekä markkinoinita varten.

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilörekisteri sisältää asiakkaan itse antamiaan tietoja

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

 • Henkilötietorekisteri on suojattu asiattomalta pääsyltä ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. JAPLux Oy huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
 • Henkilötietojen säilytysajan määrittelee sen käyttötarkoitus ja lain asettamat velvollisuudet.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilötietorekisterin tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutukset

 • Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

Tietoturvaselosteen muuttaminen

 • Pidätämme oikeuden muuttaa tietoturvaselostetta lainsäädännön muuttuessa tai toiminnan kehittämisen parantamiseksi.